Att genom ett unikt samarbete

mellan 6 golfklubbar med bra

renommé vidga kontakterna för

företagen och tillsammans bygga ett nätverk över kommungränserna.

 

 

Fokus ligger på gemenskap, att

skapa affärer och mervärde för

deltagande företag med en

naturlig anknytning till golf i

grunden.

Whats in it for you?

För oss är det viktigt med fokus på affären. Träffarna inleds alltid med B2B, där två personer från ditt företag ges möjlighet att nätverka med övriga företag under ordnade former. Efter B2B delen fortsätter nätverkandet under mer avslappnade former.

Ett unikt samarbete mellan 6 golfklubbar med fokus på just ert företag. Här får ni möjligheten att skapa affärer över gränserna, med Landskrona i söder till Mölle i norr.

 

Utöver de nya kontakterna ni får kommer ni även få lyssna på föreläsare från Svenska Golfförbundet och Svenska Golfmuseet. Dessutom kommer vi att bjuda in produktvarumärken som testar er utrustning, samt att vi har några av Sveriges bästa PROs som hjälper er att komma igång med golfsäsongen.